Yrityksen maksuvalmius – quick ja current ratio 

Janne Häkkinen

Yrityksen maksuvalmius kertoo, kuinka hyvin yritys pystyy hoitamaan lyhytaikaiset velat ilman ulkopuolista rahoitusta eli omalla tulorahoituksella. 

 • Maksuvalmius kertoo, onko yrityksellä hyvät edellytykset jatkaa liiketoimintaa kassan näkökulmasta
 • Tärkeät tunnusluvut ovat quick ratio ja current ratio 
 • Maksuvalmiutta mitataan tilinpäätöshetkellä 

Yrityksen korkea kannattavuus ja hyvä vakavaraisuus eivät auta, mikäli yritys ei pysty selviytymään liiketoiminnan juoksevista kuluista. Tätä varten yrityksen maksuvalmius on tärkeä olla kunnossa. Kun maksuvalmius on hyvä, voi yritys hoitaa kaikki velvoitteet ajallaan – maksaa tavaraostoista ja muista juoksevista menoista. 

Tässä artikkelissa käymme läpi maksuvalmiuden perusteet, kuinka sitä mitataan, miksi se on tärkeää ja kuinka parantaa oman yrityksen maksuvalmiutta. 

Kilpailuta Yrityslainat hetkessä

Kilpailuta Yrityslainat

Kuinka mitata yrityksen maksuvalmiutta?

Yrityksen maksuvalmiutta mitataan yleisesti kahdella eri tavalla:

 • Quick ratio tunnusluku 
 • Current ratio tunnusluku

Maksuvalmius tunnusluvut paljastavat tilinpäätöshetken tilanteen. Onkin hyvä muistaa, että kesken tilikauden on voinut tapahtua paljon maksuvalmiudessa, joka ei näy näissä mittareissa. 

Käymme seuraavaksi läpi, kuinka nämä mittarit toimivat ja mitä ne kertovat yrityksen maksuvalmiudesta. Lisäksi käymme läpi tunnuslukujen laskentakaavat ja hyvät viitearvot. 

Miksi yrityksen maksuvalmius on tärkeää pitää kunnossa?

Yleinen syy yrityksen maksuhäiriöihin ja konkurssiin on nimenomaan huono maksuvalmius eli likviditeetti – ei välttämättä huono kannattavuus tai omavaraisuus. Jos yrityksellä on huono maksuvalmius, ei se pysty suoriutumaan lyhyen aikavälin velvoitteistaan. Tämä johtaa maksamattomiin laskuihin ja pahimmillaan ajaa yrityksen konkurssiin. 

Kun yrityksen maksuvalmius on kunnossa, on sen lyhyen aikavälin riskitaso matala. Tällöin yritys pystyy suoriutumaan hyvin sen velvoitteista ja jatkamaan liiketoimintaa. 

Pitkällä aikavälillä yrityksen hyvä maksuvalmius ei auta, mikäli liiketoiminta ei ole kannattavaa. Tällöin yrityksen toiminta voi pyöriä vielä hetken sisääntulevan kassavirran avulla – tai se tarvitsee ulkopuolista rahoitusta liiketoiminnan jatkamiseen. 

Nordsek & haeyrityslainaa.fi mediassa

Mitä tarkoittaa quick ratio tunnusluku? 

Yleisin tapa mitata yrityksen maksuvalmiutta on ns. quick ratio-tunnusluku. Se kertoo, kuinka hyvin yritys pystyy selviytymään lyhytaikaisista veloistaan muuttamalla omaisuuserät nopeasti rahaksi. 

Quick ratio tunnuslukua kutsutaan yrityksen happotesteksi, sillä se mittaa yrityksen kassan ja rahoituspuskurin kestävyyttä. Jotta yrityksen maksuvalmius on hyvä, on sillä oltava riittävästi puskuria kassassa lyhytaikaisten velkojen kuittaamiseen. 

Quick ratio laskentakaava

Quick ratio = ( Lyhytaikaiset saamiset + rahat ja pankkisaamiset + rahoitusarvopaperit ) / ( lyhytaikainen vieras pääoma – lyhytaikaiset saadut ennakkomaksut )

Hyvä quick ratio arvo 

Mikä on sitten hyvä quick ratio arvo eli yrityksen maksuvalmius? Peukalosääntönä voidaan pitää sitä, että yrityksen quick ratio on oltava vähintään 1. Tällöin yrityksen kassavarat ja lyhytaikaiset saamiset ylittävät lyhytaikaisen velan. Toisin sanoen, yritys pystyy suoriutumaan erääntyvistä veloista ilman ulkopuolista rahoitusta. 

 • Yrityksen quick ratio arvo tulisi olla vähintään 1 
 • Sitä korkeampi quick ratio arvo, sitä parempi yrityksen maksuvalmius on 

Mitä tarkoittaa current ratio tunnusluku? 

Current ratio kertoo yrityksen maksuvalmiuden tilinpäätöshetkellä. Se mittaa, mikä on tilinpäätöshetken nopeasti rahaksi saatavan omaisuuden suhde suhteessa lyhytaikaisiin velkoihin. 

Hyvä current ratio ja maksuvalmius mahdollistaa liiketoiminnan pyörittämisen ilman ongelmia, rahoituksen saatavuuden ja laskujen maksun ajoissa. Huono current ratio ja maksuvalmius aiheuttaa maksuhäiriötä, sillä et voi maksaa erääntyviä laskuja ja lainoja ajallaan takaisin. 

Current ratio laskentakaava

Current ratio = ( vaihto-omaisuus + lyhytaikaiset saamiset + rahat ja pankkisaamiset + rahoitusomaisuusarvopaperit ) / lyhytaikainen vieras pääoma

Hyvä current ratio arvo 

Hyvänä current lukuna pidetään yli 2 arvoa. Tällöin yrityksellä on riittävästi vaihto-omaisuutta ja muuta omaisuutta selviytyä lyhytaikaisista vieraasta pääomasta ilman ongelmia. 

 • Hyvä current ratio arvo on yli 2 
 • Sitä korkeampi current ratio arvo on, sitä parempi yrityksen maksuvalmius on tilinpäätöshetkellä 

On hyvä huomioida, että current ratio mittaa vain tilinpäätöshetken tilannetta. Käydään läpi seuraavaksi, mitkä ovat current ration ja quick ration suurimmat erot keskenään. 

Kuinka current ratio ja quick ratio eroavat toisistaan?

Tässä tiivistettynä erot current ratio ja quick ratio tunnusluvuissa:

 • Quick ration maksuvalmiuteen ei oteta huomioon lyhytaikaisia saamisia, toisin kuin current ratio tunnusluvussa
 • Current ratio toimii quick ratiota paremmin eri toimialojen yritysten vertailuun 
 • Hyvä quick ratio tunnusluku on 1, kun current ratiossa se on vähintään 2 

Molemmat ovat hyvin käytettyjä maksuvalmiuden mittareita. On myös hyvä muistaa, että molemmat mittarit kertovat vain tilinpäätöshetken tilanteen. Yrityksellä on voinut olla paljon heilahduntaa kesken tilikauden,joten nämä eivät kerro koko totuutta yrityksen maksuvalmiudesta (myöskään taaksepäin katsottavaksi). 

Nyt kävimme läpi tunnuslukujen erot – seuraavaksi pohdintaa, kumpi on tärkeämpi mittari. 

Kumpi on tärkeämpi tunnusluku – current vai quick ratio? 

Ne mittaavat hieman eri asiaa, joten molemmat ovat tärkeitä tunnuslukuja. 

Koska current ratio ottaa huomioon myös vaihto-omaisuuden määrän (joka on vähemmän likvidi), voidaan hyvää current ratio arvoa vaadittavan olevan quick ratiota korkeampi. 

Yleisesti ottaen yritysten maksuvalmiutta mitattaessa rahoittajat ja muut arvioivat molempia tunnuslukuja. Niillä on myös vaikutusta yrityksen luottoluokitukseen, joten molemmat mittarit ovat hyvä pitää kunnossa. 

Quick ration ja current ration viitearvot – katso onko yrityksesi maksuvalmius hyvä 

ArvosanaQuick ratioCurrent ratio 
Erinomainenyli 1,5 yli 2,5 
Hyvä1 – 1,52 – 2,5
Tyydyttävä0,5 – 11,5 – 2
Välttävä0,3 – 0,51 – 1,5
Heikkoalle 0,3alle 1

Kaava paljastaa, että erinomaiseen quick ratio tunnuslukuun vaaditaan yli 1,5 arvo, kun current ratiossa sen on oltava yli 2,5. Heikko arvosana saadaan alle 0,3 Quick ratio luvusta ja alle 1 Current ratio luvusta. 

Näin pidät yrityksen maksuvalmiuden kunnossa 

 • Neuvottele ostolaskuille pitkät maksuajat
 • Vaadi myyntisaamisille lyhyttä maksuaikaa 
 • Selkeä prosessi ja saatavien hallinta 
 • Laskurahoitus – saat maksut heti tilille myynnin jälkeen 

Kun saat omille laskuille pitkät maksuajat, sinulla on parempi kassankierto ja likviditeetti. Samaan aikaan kannattaa neuvotella oma kassankierto nopeaksi, eli pyytää asiakkailta myyntisaamisiin nopeaa maksuaikaa. Sitä nopeammin saat maksut asiakkailta, sitä parempi maksuvalmius yritykselläsi on. 

Muista lähettää laskut ajallaan asiakkaille ja vahtia niiden maksua. Saatavien hallintaan voit ottaa hyödyksi myös perintäyhtiöiden palvelut. 

Laskurahoitus parantaa yrityksen maksuvalmiutta, jolloin yrityksen kassaan kilahtaa myynnistä saatavat tuotot heti myynnin jälkeen. 

Lue lisää: https://haeyrityslainaa.fi/laskurahoitus/

Yhteenveto – yrityksen maksuvalmius tärkeää pitää kunnossa

Yrityksen maksuvalmius on tärkeää pitää kunnossa, jotta yritys voi selviytyä sen maksuvelvoitteista lyhyellä aikavälillä. 

 • Quick ratio ja current ratio tunnusluvut kuntoon 
 • Paranna omaa maksuvalmiutta 

Sen lisäksi, että hyvä maksuvalmius mahdollistaa liiketoiminnan pyörittämisen ilman ongelmia – se on tärkeä mittari rahoituksen saannissa. Kun pidät maksuvalmius tunnusluvut kunnossa – varmistat myös paremmin yrityksen rahoituksen saatavuuden. Tämä on tärkeää, sillä yrityslaina hinnoitellaan aina yrityskohtaisen riskin perusteella. 

Haluatko tietää lisää taseen tunnusluvuista tai maksuvalmiuden parantamisesta?

Janne Häkkinen

Janne on rahoitusalan asiantuntija, joka kirjoittaa yrityslainoista, kuluttajalainoista ja talouteen liittyvistä aiheista päivittäin. Jannelle tuttuja aihealueita ovat laajalta eri talousaiheet ja lainatuotteet sekä sijoitustoiminta. 

Janne Häkkinen | LinkedIn

Jätä kommentti