Yrityksen nettovarallisuus – mikä se on? 

Janne Häkkinen

Yrityksen nettovarallisuus tarkoittaa käytännössä euromäärää, josta yhtiön selviää yhtiön varallisuus vähennettynä veloista. 

Jos esimerkiksi yrityksen varat ovat 100 000 euroa ja velat 30 000 euroa – olisi yrityksen nettovarallisuus 70 000 euroa. 

Mitkä omaisuuserät lasketaan nettovarallisuuteen mukaan? Tässä on eroja eri yhtiömuotojen välillä, josta tarkemmin tietoa alla. 

Nettovarallisuuden määrä on tärkeä tietää, sillä se määrittää, paljonko yrityksen omistajat voivat tehdä tuloksesta nostoja pääomatuloina, jossa on matalampi verotusaste. 

Eri yritysmuotojen nettovarallisuus

Nettovarallisuus voi poiketa kirjanpidon käsitteistä, sillä kyseessä on vero-oikeudellinen termi. Toisin sanoen nettovarallisuus voi olla verotuksessa ja kirjanpidossa eri. 

Nettovarallisuuteen vaikuttaa yhtiömuoto – toiminimen ja osakeyhtiön nettovarallisuuteen otetaan osittain eri asioita huomioon. 

On tärkeä huomata, että nettovarallisuus lasketaan aina kalenterivuoden mukaan – ei tilikauden. Vaikka yrityksellä olisi tilikausi kesken vuoden – lasketaan yrityksen nettovarallisuus edellisen vuodenvaihteen perusteella. 

Nettovarallisuutta ovat vain liiketoimintaan kuuluvia varoja, kuten rakennukset, kiinteistöt, koneet ja ajoneuvot, tavarat, raha ja myyntisaamiset. 

Toiminimen nettovarallisuus

Elinkeinonharjoittajan eli toiminimen nettovarallisuuteen lasketaan mukaan vain elinkeinotoimintaan liittyvät varat. 

Jos omistettava varallisuus, kuten asunto tai auto, on käytössä sekä elinkeinonharjoittana että yksityiseen käyttöön, lasketaan sen nettoarvo käytön mukaan. Jos esimerkiksi autoa käytetään 50% elinkeinotoimintaan, lasketaan sen arvosta vain puolet nettovarallisuuteen. 

50% sääntö 

Asunnon kohdalla asunnon pinta-alasta vähintään 50% on oltava elinkeinotoiminnan käytössä – muussa tapauksessa sitä ei lasketa ollenkaan nettovarallisuuteen mukaan. Sama pätee autoon, elikkä ajokilometreistä vuoden aikana vähintään puolet eli 50% on oltava elinkeinotoimintaan liittyvää ajoa, muuten autoa ei voida laskea ollenkaan nettovarallisuuteen. 

Toiminimen pankkitiliä ei lasketa nettovarallisuuteen.

Kun toiminimen varallisuus on selvillä, voidaan nettovarallisuus selvittää vähentämällä elinkeinotoiminnan velat. Huomioi, että velkaan lasketaan vain elinkeinotoimintaan liittyvät velat – ei yrittäjän henkilökohtaiset velat. 

Lopuksi nettovarallisuuteen lasketaan vielä 30% verovuoden päättymistä edeltäneiden 12 kk aikana maksettujen palkkojen määrä. Jos esimerkiksi palkkoja on maksettu esimerkiksi 30 000 euroa, lisätään nettovarallisuuteen 9 000 euroa. 

“Toiminimen nettovarallisuus= Varat – velat + 30% maksetuista palkoista viimeisen 12 kk aikana “

Osakeyhtiön nettovarallisuus 

Osakeyhtiön nettovarallisuus lasketaan verotuksessa lähtökohtaisesti taseen arvostuksen mukaan. Tällöin varoiksi luetaan kaikki pysyvät ja vaihtuvat vastaavasti vastaavat (aineettomat ja aineelliset hyödykkeet, sijoitukset, vaihto-omaisuus, saamiset, rahoitusarvopaperit, raha ja pankkisaamiset). 

Nettovarallisuudesta vähennetään kaikki velat eli taseen vastattavan eli vieraan pääoman erät. Lisäksi on olemassa tiettyjä poikkeuksia, jolloin nettovarallisuuslaskelmassa ei käytetä tasearvoja.

Osakeyhtiön nettovarallisuus on tärkeä verotuksellisesti, sillä yhtiö voi jakaa 8% osakkeen matemaattisesta arvosta ns. kevennetyllä osingolla. Käytännössä kun osinkoja maksetaan enintään 8% yhtiön matemaattisesta arvosta ulos, verotetaan yksityishenkilöltä osingoista vain 25% osuudelta pääomatuloja – loput 75% on verovapaata tuloa. 

  • Osakkeen matemaattinen arvo saadaan jakamalla nettovarallisuus osakkeiden lukumäärällä 
  • Matemaattinen arvo ja nettovarallisuus perustuvat yhtiön varallisuuden määrään viimeisimmässä tilinpäätöksessä, josta on vähennettynä pois velat 

Näin osakeyhtiön nettovarallisuus lasketaan:

Osakeyhtiön nettovarallisuus = Varat – velat

Janne Häkkinen

Janne on rahoitusalan asiantuntija, joka kirjoittaa yrityslainoista, kuluttajalainoista ja talouteen liittyvistä aiheista päivittäin. Jannelle tuttuja aihealueita ovat laajalta eri talousaiheet ja lainatuotteet sekä sijoitustoiminta. 

Janne Häkkinen | LinkedIn

Jätä kommentti